แทนที่ Constructor ด้วย Static Factory Method


ใน Java นั้นถึงแม้ปกติแล้วเราจะสามารถสร้าง Public Constructor ใน Class ของเราได้ แต่เราก็ยังสามารถใช้วิธีอื่นให้สามารถทำงานได้คล้าย Constructor เพื่อความยึดหยุ่นของการใช้งาน อย่างการทำ Static Factory Method ตัวอย่างสำหรับคนที่เคยเขียน Java ที่พบกันบ่อยๆ ก็คือ Boolean ใน Boolean จะมี Static Factory Method สำหรับการแปลงค่า primitive type เป็น reference type
Continue reading

Advertisements