Easy Jms Receiver

หลังจากที่เราได้ทำการส่ง Jms Message จากบทความ Easy Jms Sender แล้วเราจะมาทำตัว Receiver กันบ้างครับ โดยลักษณะก็จะคลายกับตัวส่งครับ คือสร้าง Queue Connection ขึ้นมา สร้าง Session และ สร้าง Queue เมื่อเราได้ทั้งสามตัวนี้เราก็จะสามารถสร้าง Queue Receiver ได้ครับ ในบทความนี้ผมของเปลี่ยนแปลงนิดหนึ่งคือผมจะใช้ Maven เข้ามาช่วย ซึ่งจะทำให้การทำงานของเราง่ายขึ้นครับ

Continue reading

Advertisements